OŚRODEK
PROPONUJE
GABINETY
I PRACOWNIE
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
ZESPÓŁ KONSULTANTÓW
I SPECJALISTÓW
  Ośrodek jest uprawniony do:

wydawania orzeczeń zdolności do uprawiania sportu dla sportowców wyczynowych wszystkich dyscyplin sportowych
(I, II liga i niżej,
szkoły sportowe,
organizacje sportowe itp.)
jak również dla sportowców rekreacyjnych dyscyplin sportowych i parasportowych.